IPTP Networks / Giúp Đỡ / Yêu cầu dịch vụ

Yêu cầu dịch vụ

Hỗ trợ tức thì được cung cấp qua Live Assistant, các yêu cầu thông thường được chia theo ba mức ưu tiên sau:

besteffort

Nỗ lực tốt nhất

Trường hợp sẽ được ưu tiên thấp nhất.

mediumpriority

Ưu tiên trung bình

Trường hợp sẽ được giải quyết trong một ngày làm việc.

toppriority

Ưu tiên hàng đầu

Phản ứng ngay lập tức!
Gọi tới quầy trợ giúp.

Số quầy trợ giúp:

Người khởi tạo nên hiểu mức độ ưu tiên và mức độ phức tạp của nhiệm vụ / vấn đề. Khi gửi email chủ đề sẽ bắt đầu với mức độ ưu tiên của từng trường hợp

. Để giúp trả lời truy vấn của bạn, hãy chọn từ các tùy chọn dưới đây:

Bước 1:

Vui lòng gửi e-mail đến , mô tả vấn đề càng chi tiết càng tốt. Bạn sẽ nhận được trả lời tự động ngay lập tức, bao gồm chủ đề được sửa đổi bằng số vé. Kỹ sư của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Bước 2:

Nếu bạn nhấn mạnh rằng trường hợp của bạn cần sự chú ý ngay lập tức, hãy quay số một trong số trung tâm cuộc gọi / số IVR của chúng tôi, đảm bảo rằng bạn có số vé từ “bước 1”.

Làm thế nào để nhận được hỗ trợ trong trường hợp e-mail không hoạt động?

Trong trường hợp có sự cố về thư điện tử của khách hàng NCC sẽ chấp nhận yêu cầu tạo vé qua điện thoại. Khách hàng phải được xác định trước khi bất kỳ hỗ trợ nào được cung cấp. Hãy đảm bảo rằng danh sách điện thoại liên hệ được ủy quyền của bạn được cập nhật trong Cacti Portal.

Hỗ trợ 24×7