IPTP Networks / Truy cập Internet / Định tuyến giảm độ trễ

Định tuyến giảm độ trễ

Region name
Show all the line
PACIFIC SYSTEMS
INDIAN OCEAN SYSTEMS
ATLANTIC SYSTEMS
EURASIAN SYSTEMS

Mạng IPTP vận hành các kênh có độ trễ thấp sau đây:


PACIFIC CABLE SYSTEMS

The RJCN or (Russia-Japan Cable Network)

Chiều dài: 1800 km
Dung lượng thiết kế: 640 Gbit/s.
Được xây dựng vào: 2008
Độ trễ: Tokyo – London via TEA (196 ms)
Bước sóng: transparent 10 Gbps


APCN-2 or Asia-Pacific Cable Network 2

Chiều dài: 19000 km
Trạm hạ cánh: 10
Dung lượng thiết kế : 2.56 Tbps
Công nghệ : 64×10 Gbps, built with a self-healing function, DWDM
Độ trễ : Singapore – Japan (86 ms)
Người vận hành : 45 carriers


FLAG North Asia Loop/REACH North Asia Loop

Chiều dài : 10000 km
Kiểu: 6-fiber-pair redundant loop, upgradeable
Công nghệ: DWDM, self-healing
SLA: 99.99%


PC-1 or Pacific Crossing 1

Chiều dài: 21000 km
Độ trễ: Tokyo, Japan — Seattle,USA (83 ms)
Tokyo, Japan — Los Angeles, USA (110 ms)
Dung lượng: up to 10Gbps (SDH and wavelength)
Dịch vụ Ethernet: up to 10G LAN PHY, 10G WAN PHY, 100GE connections.


Tata TGN-Pacific

Chiều dài 22800 km
Công nghệ: self-healing ring,
96×10 Gbps DWDM
Cặp sợi: 8.
Lit dung lượng: 1.6 Tbps
Được xây dựng vào: 2002


Asia-America Gateway (AAG)

Chiều dài : 20000 km
Dung lượng:
2.88 Tbit/s (California-Hawaii)
2.88 Tbit/s (Hong Kong – Mersing, Malaysia)
1.92 Tbit/s (Hawaii – Hong Kong)
Độ trễ : Hong Kong – Singapore: 28 ms


PIPE Pacific Cable-1 (PPC-1)

Chiều dài: 7000 km
Cặp sợi: 128 × 10 Gbps
Dung lượng: 2.56 Tbps


Southern Cross Cable Network (SCCN)

Chiều dài : 28000 km undersea,
2000 km terrestrial.
Công nghệ : 40G
Dung lượng thiết kế : >6 Tbit/s
Lit dung lượng: 5.4 Tbit/s
Được xây dựng vào : 2000


Pan-American Crossing (PAC)

Chiều dài : 9600 km
Dung lượng thiết kế : 800 Gbit/s


INDIAN OCEAN CABLE SYSTEMS

Australia-Singapore Cable (ASC)

Chiều dài : 4600 km
Được xây dựng vào : 2018
Cặp sợi: 4
Dung lượng thiết kế : 40 Tbit/s
Lit capacity: 2.5 Tbit/s (total)


Asia Africa Europa-1 (AAE-1)

Chiều dài : 25000 km
Công nghệ : 100Gbit/s
Dung lượng thiết kế : 40 Tbps.


South East Asia–Middle East–Western Europe 5 (SEA-ME-WE 5)

Chiều dài : ≈ 20000 km
Dung lượng thiết kế : 24 Tbit/s
Không cặp sợi: 3
Landing ports: 19
Dung lượng thiết kế : 2016.


SAFE (The South Africa Far East)

Chiều dài : 13,104 km
Fiber strands: 4
Lit capacity: 440 Gbit/s
Công nghệ : Erbium-doped fiber amplifier repeaters, WDM technology.
Độ trễ : Mtunzini, SouthAfrica — Penang, Malaysia (46 ms)


EASSy (The Eastern Africa Submarine CableSystem)

Chiều dài : 10000 km
Người vận hành : 16
Dung lượng: > 10 Tbit/s
Cặp sợi: 2
Công nghệ : built-in resilience end-to-end
Độ trễ : Mtunzini, South Africa – Port Sudan, Sudan (94 ms).


SEACOM/Tata TGN-Eurasia

Chiều dài : 15000 km
Độ trễ :
1) Mtunzini, S. Africa — Zafarana, Egypt (115 ms)
2) Mtuzini, S. Africa – Mumbai, India (93 ms)


ATLANTIC CABLE SYSTEMS

Atlantic Crossing 1 (AC-1)

Chiều dài : 14,000 km
Dung lượng thiết kế : 40 Gbit/s
Lit capacity: 120 Gbit/s.
Độ trễ : U.S. – U.K. (≈ 64/65 ms)


FLAG Atlantic-1 (FA-1)

World’s first dual terabit/s transoceanic cable system.
Dung lượng thiết kế : 4.8 Tbps
Lit capacity 320 Gbit/s
Công nghệ : DWDM
Độ trễ : London – New York (67 ms)
Độ trễ : New York – Paris (71 ms)


West African Cable System (WACS)

Chiều dài: 14530 km
Căp sợi: 4
Trạm đầu cuối: 15
No. of operators: 17


Apollo South / Apollo North

Chiều dài: 13000 km
Công nghệ: Two Fully Diverse Paths
Dung lượng thiết kế: > 3.2 Tbit/s per Leg
Công nghệ: Fibre Optic DWDM
Lần đầu sử dụng: 2003
Dung lượng: 300 Gbit/s


GlobeNet

Loại: dual ring-protected
Chiều dài: 23500 km.
Dung lượng thiết kế : 1.36 Tbit/s
(34 x 10 Gigabit x 4 fiber pairs)
Được xây dựng vào: 2001


Mid-Atlantic Crossing (MAC)

Chiều dài: > 7500 km
Được xây dựng vào: 2000
Dung lượng thiết kế: 920 Gbps


Seabras-1

Dung lượng: 72Tbit/s
Công nghệ: 100 Gbit/s coherent, ultra-low latency SeaSpeed™, Bandwidth-on-Demand


South American Crossing (SAC)/Latin American Nautilus (LAN)

Chiều dài: ≈ 20,000 km


SACS (South Atlantic Cable System)

Chiều dài: 6,165 km
Cặp sợi: 4
Loại sợi: 100 wavelengths x 100Gbit/s.


EURASIAN CABLE SYSTEMS

Europe-Russia-Mongolia-China (ERMC)

Độ trễ: Hong Kong – London (185/195 ms)
Dung lượng: up to 400 Gbit/s.


ERA or Europe-Russia-Asia

Độ trễ: Hong Kong – London (210/220 ms)
Độ trễ: Moscow – Amsterdam (37 ms)


ERC or Europe-Russia-China

Độ trễ: Hong Kong – London (230/240 ms)


Rapid Europe Asia Link (REAL)

The shortest link between Europe and Asia.
Lit capacity: 200 Gbit/s.
Độ trễ : Hong Kong – Frankfurt (152 ms)


ALEXANDROS

Độ trễ: Cyprus-Egypt (7 ms)
Độ trễ: Cyprus-France (17 ms)
Dung lượng: 96x10Gbps.


HAWK

Tổng chiều dài: 3400 km
Lần đầu sử dụng: 2011


MedNautilus

Tổng chiều dài: 5729 km
Dung lượng thiết kế: 3.84Tb/s (6 fiber pairs)
Lần đầu sử dụng: 2001
Captcha:
Live Chat