Home » Về Chúng Tôi » Đối Tác Toàn Cầu

Đối Tác Toàn Cầu

CỘNG ĐỒNG ĐĂNG KÝ INTERNET

IPTP Networks là thành viên của tất cả các đăng ký Internet khu vực (RIRs) hiện có trên toàn thế giới. Một vị trí độc quyền làm cho mạng của chúng tôi thực sự phạm vi toàn cầu.

Asia-Pacific Network
Infomation Centre
nic-hdl: ORG-IL3-AP

African Network
Infomation Centre
nic-hdl: ORG-II1-AFRINIC

American Registry
for Internet Numbers
nic-hdl: IPTRI

Latin America and Caribbean
Network Information Centre
nic-hdl: PE-INSA47-LACNIC

Réseaux Européens
Network Coordination Centre
nic-hdl: ORG-IL238-RIPE


CÁC ĐỐI TÁC CƠ SỞ HẠ TẦNG
CÁC ĐỐI TÁC PHẦN CỨNG/PHẦN MỀM
INTERNET EXCHANGES

IPTP Networks là thành viên đối tác của Sở Giao dịch Internet quan trọng trên thế giới. Hiện tại chúng tôi đã nhìn thấy trong các sự trao đổi và địa điểm IX sau đây:

AMS-IXAmsterdam Internet Exchange
Locations: Amsterdam
www.ams-ix.net

BBIXBBIX
Locations: Tokyo, Hong Kong, Singapore
www.bbix.net

Any2CoreSite – Any2
Location: Los Angeles, California
www.coresite.com

DE-CIXDE-CIX
Locations: Frankfurt, New York, Madrid*, Istanbul*
www.de-cix.net

DTEL-IX
Location: Kiev
www.dtel-ix.net

Equinix
Locations: Ashburn VA, Chicago IL, Dallas TX, New York NY,
Los Angeles CA, San Jose CA, Miami FL (ex-NAP of Americas), Madrid, Lisbon,
Hong Kong, Paris, Singapore, Zürich
www.equinix.com

INX-ZA
Location: Johannesburg
www.inx.net.za

JPNAP Tokyo
Location: Tokyo
www.jpnap.net

KINX
Location: Seoul
www.kinx.net

LinxLINX
Location: London
www.linx.net

MIX-IT
Location: Milan
www.mix-it.net

MSK-IX
Locations: Moscow,St.Petersburg
www.msk-ix.ru

NAPAfrica IX Johannesburg
Location: Johannesburg
www.napafrica.net

NL-ixNetherlands Internet Exchange
Location: Amsterdam, Haarlem
www.nl-ix.net

Netnod IX
Location: Stockholm
www.netnod.se

PTT MetroIX.br(PTT Metro)
Location: São Paulo
www.ix.br

Piter-IXPiter-IX
Location: St.Petersburg
piter-ix.ru

Singapore IXSingapore Internet Exchange
Location: Singapore
www.sgix.sg

Seattle IXSeattle Internet Exchange
Location: Seattle (WA)
www.seattleix.net

Digital Realty | Telx  
Locations: New York (NY), Atlanta (GA)
ix.digitalrealty.com

NYIIXNYIIX
Location: New York (NY)
www.nyiix.net

HK-IXHong Kong Internet Exchange
Location: Hong Kong
www.hkix.net

JP IXJPIX
Location: Tokyo
www.jpix.ad.jp