Home » Về Công ty » Liên hệ

Liên hệ


IPTP Networks Company Limited

Văn phòng 03, lầu 8, tòa nhà Bcons, 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
e-mail:
Số điện thoại: +84 2871099858
fax: +84 2871099859

Công viên phần mềm Đà Nẵng, tầng 9, số 2 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Việt Nam
E-mail: info@iptp.vn
Phone: +84 2871099858

Americas region
IPTP LLC

PO Box 213, Wilton, CT 06897, USA
e-mail:
Số điện thoại: +1 (302) 407 4023
fax: +1 (302) 407 4023
Hỗ trợ kỹ thuật: +1 (302) 407 4023

IPTP Networks S.A.C.

Calle las Golondrinas N° 114, San Isidro, 15047, Lima, Perú.
e-mail:
Số điện thoại: +51 1 642 00 61

IPTP SRL

Villalobos 1688, La Paz, Bolivia

e-mail: info@iptp.bo

IPTP – Integrações de Sistemas Ltda.

Rua da Consolação, 368 – 15º andar – Centro
São Paulo / SP – Cep 01302-000 – Brasil.

Asia region
IPTP LIMITED

2602A, 26/F, Goodman Global Gateway, 168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, Hong Kong
e-mail:
Số điện thoại: +852 24383217
Số điện thoại(CN): +86 139 1147 2755
fax: +852 24383218
Hỗ trợ kỹ thuật: +852 24 383 217

IPTP Networks Company Limited

Văn phòng 03, lầu 8, tòa nhà Bcons, 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Viet Nam
e-mail:
Số điện thoại: +84 2871099858
fax: +84 2871099859

Công viên phần mềm Đà Nẵng, tầng 9, số 2 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Việt Nam
E-mail: info@iptp.vn
Phone: +84 2871099858

European Union
Fredonia Trading Ltd

P.O. Box 54761, Limassol, CY-3727, Cyprus
e-mail:
Số điện thoại: +357 25 878860
fax: +357 25 878862
Hỗ trợ kỹ thuật: +357 25 818429

IPTP Networks

Science Park 404, BG 1098 XH, Amsterdam, The Netherlands
e-mail:
Số điện thoại: +31 207 147400
fax: +31 207 147498
Hỗ trợ kỹ thuật: +31 207 147499