Về Chúng Tôi

 • 10 ngôn ngữ được hỗ trợ
 • 57 thành phố
 • 36 quốc gia
 • 36 hệ thống cáp mặt đất và cáp ngầm
 • 45 trao đổi internet chính
 • 67 trung tâm lưu trữ dự liệu
 • 170 trung tâm dữ liệu on-net
 • Hơn 200 chuyên gia dẫn đầu
 • Hơn 1000 cổng với đối tác ngang hàng
 • Hơn 3000 khách hàng và đối tác
 • Công suất mạng hơn 30 Tb/s

IPTP Networks là nhà cung cấp dịch vụ internet toàn cầu Tier2 (AS41095), Công ty phát triển phần mềm và hệ thống tích hợp. Hoạt động là một công ty tư nhân, mạng dự phòng EoMPLS  nó được thiết lập kết nối an toàn xuyên Châu Âu, Châu Á, Nga, Châu Phi, Châu Đại Dương và Châu Mỹ. Hợp tác với gần 1000 đối tác ngang hàng, với việc truy cập tới tất cả các trao đổi Internet như DE-CIX, HK-IX, Equinix, LINX, MSK-IX, Telx và những cái khác, công ty cung cấp dịch vụ phụ vụ trong 54 trung tâm máy chủ và 137 trung tâm dữ liệu ON-NET, bao phủ 25 quốc gia và 45 thành phố rộng khắp thế giới. IPTP Networks là One-Stop-IT-Shop, và cung cấp giải pháp thiết kế phù hợp, đặc biệt trong : MPLS, Internet, Hosting Riêng, Thuê vị trí, Bảo mật, giảm tấn công DDoS, IP Transit, IX Transit, Cụm máy chủ sẵn sàng cao, Thống nhất giao tiếp thông tin, Thông tin di động, Cloud Riêng và CDN, Hệ thống ERP & CRM.

Nếu bạn muốn đầu tư vào công ty chúng tôi , vui lòng đăng nhập vào trang Nhà đầu tư .

Nếu bạn muốn làm việc ở IPTP, vui lòng đăng nhập vào trang Nghề nghiệp.

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào trang Liên hệ.

GIẢI PHÁP CỦA IPTP

 • Dịch vụ quản lý máy chủ
 • Quản lý phân phối lưu trữ
 • Quản lý mạng không dây LAN
 • Sự tăng tốc mạng WAN
 • Chống tấn công DDoS (DMMS)
 • Kiểm soát truy cập
 • Video surveillance
 • Cisco Thống nhất thông tin giao tiếp
 • Quản lý thông tin di động.
 • Cisco Telepresence
 • IPTP Đánh giá bảo mật
 • Theo dõi toàn cầu
 • Không gian thông minh (Xây dựng tự động)
 • Internet of Things (IoT)
 • ERP & CRM

XAAS (Mọi thứ là 1 dịch vụ)

 • IaaS (Hạ tầng là dịch vụ)
 • NaaS (Mạng là dịch vụ)
 • PaaS (Nền tảng là dịch vụ)
 • SaaS (Phần mềm là dịch vụ)
 • MSaaS (Quản lý phần mềm là dịch vụ)
 • SECaaS (Bảo mật là dịch vụ)
 • DaaS (Máy tính là dịch vụ)
 • MVaaS (Quản lý video là dịch vụ)
 • MBaaS (Mobile backend là dịch vụ)

DỊCH VỤ TELCO

 • IP Transit
 • IX Transit
 • MPLS
 • IPLC
 • EPL Ethernet
 • Hosting riêng
 • Cloud cá nhân
 • CDN cá nhân
 • IaaS
 • NaaS

CƠ SỞ HẠ TẦNG

 • Trung tâm dữ liệu (3 sỡ hữu & 134 thuê)
 • Dark fibers
 • Liên kết vệ tinh
 • Liên kết đài phát thanh
 • Công suất ngầm IRU
 • Cable ducts

PHẦN CỨNG

 • Phát triển nội bộ
 • Cisco
 • EMC2/RSA
 • Schneider Electric/APC
 • Hewlett-Packard
 • Seagate
 • Supermicro
 • Kingston

PHẦN MỀM

 • Phát triển nội bộ
 • Cisco
 • Microsoft
 • VMware
 • RedHat
 • Citrix
 • Kaspersky