Home » Dịch vụ Mạng » Dịch vụ Trung tâm dữ liệu - Datacenter Services

Dịch vụ Trung tâm dữ liệu - Datacenter Services


Dịch vụ Trung tâm dữ liệu Datacenter (DC) tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh bằng các giải pháp cung cấp tài nguyên Datacenter tốt hơn, tăng cường bảo mật dữ liệu, giúp thích ứng với nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai của bạn.

IPTP cung cấp dịch vụ lưu trữ Hosting Riêng (Dedicated Hosting) / Thuê vị trí đặt chỗ (Co-location) toàn diện, các dịch vụ máy chủ (server) lưu trữ web và ứng dụng an toàn, cùng các loại kết nối Internet. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn cho việc mở rộng quy mô: Từ co-location nơi bạn sở hữu thiết bị, đến dịch vụ hosting truyền thống – nơi nhà cung cấp sở hữu máy chủ và tất cả các thiết bị liên quan.

Các dịch vụ của IPTP cung cấp không gian, nguồn điện và kết nối mạng trong Datacenter được trang bị đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ với nguồn điện dự phòng và kết nối mạng 24/7.

.

Dịch vụ Trung tâm dữ liệu – Datacenter