IX Transit

IPTP Networks – Nhà cung cấp hạ tầng mạng băng thông siêu cao và tin cậy toàn cầu. Các cơ sở của chúng tôi nằm trong tất cả các điểm đến chính của sự lựa chọn của các công ty lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới, nhà cung cấp dịch vụ và công ty mạng. Chúng tôi vận hành siêu cao xuyên Đại Tây Dương kết nối khách hàng của chúng tôi đến tất cả các trao dổi internet chính và trung tâm tài chính toàn cầu. Với sự tiếp tục cải tiến phát triển các giải pháp IPTP Networks là việc mở rộng nhanh trong thị trường toàn cầu.

IX transit là dịch vụ mở ra kết nối đến các thành viên của các Internet Exchange thông qua mạng của chúng tôi và hưởng lợi từ chi phí, giảm độ trễ và băng thông. IX Transit cho phép bạn tiến đến tất cả các trao đổi internet chính thông qua 1 cổng duy nhất. Chúng ta đã được thiết lập hơn 1500BGP sessions và trao đổi lưu lượng với hầu hết 1000 Tier2 và Tier1 ISPs thực sự cung cấp hơn 350 000 tiền tố và ảnh hưởng hơn 80% lưu lượng truy cập qua liên kết peering. Thông tin chi tiết có thể tham khảo qua Looking Glass và từ PeeringDB.


CÁC CƠ SỞ PEERING HIỆN TẠI

Chúng tôi sẽ sớm có mặt tại các Sàn giao dịch Internet sau

Chúng tôi đang cung cấp Chuyển đổi Internet (Chuyển tuyến IX), với băng thông 100Mbps lên đến 10Gbps, từ các vị trí sau:

Dịch vụ sẽ sớm được cung cấp tại các địa điểm sau:

Captcha:
Live Assistant