Hỗ Trợ

Hỗ trợ 24×7

Email hỗ trợ khách hàng: csiptp.net

Điện thoại hỗ trợ khách hàng :

  • Cyprus: +357 25 818 429 (ext. 2)
  • Hong Kong: +852 24 383 217 (ext. 2)
  • The Netherlands: +31 20 71 474 99 (ext. 2)
  • Peru: +51 1 642 00 61 (ext. 2)
  • Vietnam: +84 287 1099 858 (ext. 2)
  • USA: +1 302 407 4023 (ext. 2)

Vui lòng nhấn phím 2 gặp bộ phận Kĩ thuật để được hỗ trợ nhanh nhất.