IPTP Networks / Dữ Liệu / Dịch vụ Quản lý

Dịch vụ Quản lý

”Tất cả các cơ sở của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo thuận lợi tối đa tới khách hàng. IPTP Networks cung cấp với nền tảng tiêu chuẩn cao nhất cho việc xây dựng tinh vi, giải pháp thiết kế tùy chỉnh phù hợp với từng nhu cầu kinh doanh của từng khách hàng. Kết hợp với những dịch vụ khác, như thiết kế hệt hống, thực hiện và tích hợp, chúng tôi có những kiến thức cần thiết cho phép bạn tập trung duy trì hoạt động kinh doanh của mình trong khi chúng tôi quản lý công nghệ thông tin.”

Vladimir Kangin, CEO & Co-Founder of IPTP Networks.


Dịch vụ Quản lý IPTP cung cấp một danh mục đầu tư năng động với các tính năng cơ sở hạ tầng CNTT phức tạp, với khả năng được chứng minh để cung cấp quản lý đa dạng. Chúng giúp bạn giảm trừ chi phí, tăng năng suất với nguồn hữu dụng, mở rộng năng lực kinh doanh của bạn và năng cao chiến lược kinh doanh của bạn. Nhân viên được chứng nhận của chúng tôi được dành riêng để giúp bạn nâng cao giá trị đầu tư công nghệ đầu tư công nghệ thông tin thông qua việc cải thiện hoạt động hiệu quả và mức độ dịch vụ.

Những dịch vụ của chúng tôi được điều chỉnh thuận tiện cho những gì bạn cần, cho phép bạn chọn lựa những thành phần của hạ tầng IT của bạn và muốn chúng tôi quản lý và do đó duy trì tính linh hoạt và kiểm soát doanh nghiệp của bạn

Bạn có thể lựa chọn những thành phần IT của bạn và chúng tôi sẽ quản lý chúng cho bạn, cho phép bạn duy trì và kiểm soát linh hoạt qua toàn bộ việc kinh doanh của bạn. Chúng tôi hơn nữa cũng giúp bạn giảm nhẹ chi phí, tăng năng suất với những nguồn hữu ích, mở rộng năng lực kinh doanh và nâng cao chiến lược kinh doanh của bạn.

Nhân viên được chứng nhận của chúng tôi được dành riêng để giúp bạn nâng cao giá trị kinh doanh đầu tư CNTT của bạn thông qua cải thiện hiệu quả hoạt động và mức độ dịch vụ đặc biệt.

Chúng tôi cung cấp:Captcha:
Live Chat