IPTP Đánh giá bảo mật

IPTP PenTest là 1 dịch vụ được quản lý đầy đủ bao gồm dịch vụ quét PCI tiên tiến, khả năng quét lỗ hỏng từ xa ở mức độ doanh nghiệp và dịch vụ xác nhận nhà cung cấp được chấp thuận bởi PCI. IPTP PenTest quét
mạng internet đối mặt với địa chỉ IP có thể có những lỗ hỏng trong mạng và những ứng dụng web cũng như xác nhận những đòi hỏi của tiêu chuẩn bảo mật trong ngành thẻ thanh toán (PCI DSS)

PTP PenTest được lưu trữ trong chính trung tâm dữ liệu an toàn của chúng tôi, xây dựng cho ngành công nghiệp – dẫn đầu về chuyên ngành và tiêu chuẩn. Chúng tôi sử dụng nghiêm ngặt những thiết bị hàng đầu. Để đảm
bảo chắc chắn rằng bạn hoàn toàn biết được bất kỳ những rủi ro cho mục tiêu bảo mật mạng dài hạn của bạn và những dữ liệu quan trọng.


IPTP ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT CUNG CẤP:

• Quét hoàn toàn chu vi của IPs.

• Lỗ hỏng ứng dụng web được phát hiện : quét web – đối mặt với các ứng dụng cho các lỗ hỏng mà được tuân thủ thỏa thuận..

• Không thêm cơ sở hạ tầng : như quản lý dịch vụ, IPTP PenTest không đòi hỏi phần cứng hay phần mềm cài đặt. Chúng tôi tiến hành và quản lý cài đặt.

• Chuyên môn đẳng cấp thế giới : Liên kết tới những cơ sở kiến thức đáng tin cậy trong ngành và truy cập đầy đủ tới đội ngũ chuyên nghiệp IPTP đã được chứng nhận.

• Giá Trị-Dựa trên hiệu suất: chi phí một lần cho kiểm tra năng lượng pin và báo cáo đầy đủ.

• Báo cáo tổng thể : một báo cáo đầy đủ về các phát hiện của bài kiểm tra thể hiện tất cả các vùng lỗ hỏng chính. Ngoài ra dịch vụ lời khuyên chuyên môn cũng sẵn sàng

Captcha:
Live Assistant