Home » Past Events » VNIX-NOG 2022

VNIX-NOG 2022

Thời gian: 6 – 7 tháng 10 năm 2022
Vị trí: Quy Nhơn, Việt Nam
Địa điểm: FLC City Beach Quy Nhơn
Website: https://vnix-nog.vn

IPTP Networks sẽ tham gia VNIX-NOG 2022!

Kể từ năm 2016, Hội nghị thành viên kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia-VNIX (hay còn gọi là VNIX-NOG) được tổ chức thường niên bởi VNNIC, là diễn đàn kỹ thuật cần thiết cho cộng đồng Internet.

Năm nay, Hội nghị được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 tại thành phố Quy Nhơn, với sự tham gia của một số lãnh đạo ngành, chuyên gia, nhân sự cấp cao đại diện các ISP, trung tâm dữ liệu, công ty kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành và các nhà bán lẻ.

Nội dung chính của VNIX-NOG bao gồm An toàn định tuyến, Phát hiện các cuộc tấn công hạ tầng mạng (BGP leak & hijack), và bảo vệ định tuyến bằng RPKI.

Đặt hẹn gặp mặt và thảo luận với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tại Hội nghị, vui lòng liên hệ: marketing@iptp.net.

Hẹn gặp quý đối tác tại VNIX-NOG!