Network Map


– Datacenter của IPTP
– PoP đầy đủ Operation
– PoP với một phần Operation
– 10-100G IRU, phổ sóng cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn hoặc công suất SDH
– Công suất dự kiến sẽ được kích hoạt trong năm 2020-2022

 

Live AssistantLive AssistantCaptcha:

Error with login chat

Live AssistantLive Assistant

Message:

Do you want logout chat?