WAN

Bộ định tuyến WAN của IPTP Networks cung cấp cho bạn tính năng bảo mật được tích hợp đảm bảo kết nối được bảo vệ. Nó bao gồm mã hóa dựa trên phần cứng cho VPN và hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật. Dịch vụ này dựa trên các gói bảo mật Integrated Services Router (ISR) có thể bao gồm từ bảo mật cơ bản đến VPN cho bảo mật kết hợp và truyền thông IP – mức bảo mật cao nhất.

Captcha:
Live Assistant