IPTP Networks / chủ đề chính / Một mạng MPLS GLOBAL thực sự sẵn sàng trên toàn thế giới!

Một mạng MPLS GLOBAL thực sự sẵn sàng trên toàn thế giới!

IPTP Networks – nhà cung cấp cơ sở hạ tầng mạng băng thông rộng siêu cao toàn cầu. Các cơ sở của chúng tôi nằm ở tất cả các điểm đến chính được lựa chọn cho các công ty lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới, các nhà cung cấp internet và các mạng doanh nghiệp.

IPTP Networks là nhà cung cấp dịch vụ Internet Tier 2 toàn cầu (AS41095), công ty tích hợp hệ thống và phát triển phần mềm. Điều hành một mạng EoMPLS tư nhân và dự phòng, nó thiết lập kết nối an toàn giữa Châu Âu, Châu Á, Nga, Châu Phi, Châu Đại Dương và Châu Mỹ. Hợp tác với gần 1.000 đối tác peering, có quyền truy cập vào tất cả các Sở Giao dịch Internet chính như DE-CIX, HK-IX, Equinix, LINX, MSK-IX, Telx và các công ty khác, công ty cung cấp dịch vụ của mình trong 79 trung tâm lưu trữ dữ liệu và 226 trung tâm dữ liệu ON-NET, bao gồm 36 quốc gia và 61 thành phố trên toàn thế giới. IPTP Networks là One Stop IT Shop, và cung cấp các giải pháp thiết kế tùy chỉnh, chuyên về: MPLS, Internet, Hosting chuyên dụng, Thuê vị trí, An ninh, Giảm nhẹ DDoS, IP Transit, IX Transit, Các nhóm Có Tính sẵn sàng cao, Truyền thông Hợp nhất, Mobile Communications, Private Cloud và CDN, các hệ thống ERP & CRM

.

Peering partners:1000+

Total network capacity: 35+

Internet Exchanges: 45 [ show all ]

Public Peering Exchange Points
Exchange ASN IPv4
IPv6
Speed RS Peer
AMS-IX 80.249.209.196
2001:7f8:1::a504:1095:1
100G
BBIX Hong Kong 103.203.158.26
2403:c780:b800:bb00:0:4:1095:1
10G
BBIX Singapore 103.231.152.62
2001:df5:b800:bb00:0:4:1095:2
10G
BBIX Tokyo 218.100.6.124
2001:de8:c::4:1095:1
10G
Balcan-IX 80.97.248.11
2a02:d10:80::d
10G
CoreSite - Any2California 206.72.210.118
2001:504:13::118
10G
DE-CIX Dallas 206.53.202.64
2001:504:61::a087:0:1
10G
DE-CIX Frankfurt 80.81.192.47
2001:7f8::a087:0:1
100G
DE-CIX Johor Bahru 103.119.232.94
2403:4ac0::94
10G
DE-CIX Madrid 185.1.68.170
2001:7f8:a0::a087:0:1
10G
DE-CIX Marseille 185.1.47.35
2001:7f8:36::a087:0:1
10G
DE-CIX New York 206.82.105.1
2001:504:36::a087:0:1
10G
DTEL-IX 193.25.180.151
2001:7f8:63::97
10G
Digital Realty Atlanta 198.32.132.176
2001:478:132::176
10G
Digital Realty New York 206.126.115.40
2001:504:17:115::40
10G
Equinix Ashburn 206.126.236.120
2001:504:0:2:0:4:1095:1
20G
Equinix Chicago 208.115.136.227
2001:504:0:4:0:4:1095:1
10G
Equinix Dallas 206.223.118.158
2001:504:0:5:0:4:1095:1
10G
Equinix Hong Kong 36.255.56.27
2001:de8:7::4:1095:1
10G
Equinix Los Angeles 206.223.123.134
2001:504:0:3:0:4:1095:1
10G
Equinix Miami 198.32.243.115
2001:504:0:6:0:4:1095:1
10G
Equinix New York 198.32.118.201
10G
Equinix Palo Alto 198.32.176.239
2001:504:d::4:1095:1
10G
Equinix San Jose 206.223.117.9
2001:504:0:1:0:4:1095:1
10G
Equinix Singapore 27.111.228.173
2001:de8:4::4:1095:1
10G
Equinix Zurich 194.42.48.95
2001:7f8:c:8235:194:42:48:95
10G
Eurasia Peering IX 185.232.60.175
2a0d:e180::60:175
10G
HKIX 123.255.90.171
2001:7fa:0:1::ca28:a0ab
10G
IIX-Jakarta 103.28.74.60
2001:7fa:2::51
3G
IX.br (PTT.br) Fortaleza 45.184.145.81
2001:12f8:0:9::145:81
10G
IX.br (PTT.br) São Paulo 187.16.217.30
2001:12f8::217:30
10G
JPNAP Tokyo 210.173.176.161
2001:7fa:7:1:0:4:1095:1
100G
KINX 192.145.251.70
2001:7fa:8::e
10G
LINX LON1 195.66.225.64
2001:7f8:4::a087:1
100G
MIX-IT 217.29.66.94
2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:1095:94
10G
MSK-IX Moscow 195.208.209.4
2001:7f8:20:101::209:4
10G
NAPAfrica IX Johannesburg 196.60.8.124
2001:43f8:6d0::124
10G
SGIX 103.16.102.103
2001:de8:12:100::103
10G
SIX Seattle 206.81.81.26
2001:504:16::a087
10G
TorIX 206.108.34.224
2001:504:1a::34:224
10G

img
Datacenters

ON-NET: 226
Hosting/Colocation: 79

img
Presense

Countries: 36
Cities: 61


AS CORE
as rank
AS Rank
42
Customer cone
1400 asn
22882 prefix
25820668 addresses
As degree
880 globals
2 providers
674 peers
204 customers
As number
41095