Giám Sát Video Cisco

Enhance Your Physical Security with the Power of the Network

Camera an ninh được dự định để nâng cao an toàn và an ninh của nhân viên, cộng đồng và cơ sở vật chất. Cisco đã phát triển một hệ thống rằng tăng đáng kể sự phát triển của giải pháp theo dõi Video, tăng sự linh hoạt và khả năng mở rộng trong khi giảm chi phí hoạt động và tạo ra môi trường tin cậy cho quản lý rủi ro.

Việc triển khai các sản phẩm Giám sát Video Cisco cho phép:
 • Truy cập Video; ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào và với một loạt các thiết bị qua mạng IP của bạn
 • Phản hồi ngay lập tức, điều tra và giải quyết.
 • Tiết kiệm chi phí cho việc sử dụng mạng IP cho cả hai hội thoại và dữ liệu.
 • Theo dõi phát hiện và hệ thống phát hiện giả mạo cho phép kích hoạt cảnh báo thông qua giao tiếp với máy chủ trung tâm
 • Khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp là hạt giống tốt nhất cho hệ thống theo dõi Video
 • Simplified deployment and control of new security applications.

Cisco giải pháp theo dõi Video hỗ trợ và truyền tải video, giám sát, ghi, và quản lý. Bạn có thể nâng cao an toàn của bạn và hoạt động bảo mật bằng việc sử dụng sản phẩm này với thiết bị giám sát Video analog hiện tại của bạn. Và ổn định di chuyển tới hệ thống bảo mật vật lý. Là người dùng mạng bảo mật vật lý như là một cố vấn tin cậy. Cisco thì liên tục phát triển mạng và tiếp tục giành lấy chuyên môn để đảm bảo được an ninh tuyệt đối. Cisco hệ thống theo dõi đã được thiết kế để giúp cho bạn với việc xây dựng một hoạt động mạng bảo mật vật lý ấn tượng để tối đa giá trị đầu tư của bạn và thông tin video trong khi cho phép bạn tập trung vào an toàn cho nhân viên và bảo mật tài sản của bạn.

THUẬN LỢI
 • Truy cập Video; ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào và với một loạt các thiết bị qua mạng IP của bạn
 • Phản hồi ngay lập tức, điều tra và giải quyết.
 • Theo dõi phát hiện và hệ thống phát hiện giả mạo cho phép kích hoạt cảnh báo thông qua giao tiếp với máy chủ trung tâm
 • Khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp là hạt giống tốt nhất cho hệ thống theo dõi Video
 • Đơn giản hóa triển khai và kiểm soát ứng dụng mới
 • Tiết kiệm chi phí cho việc sử dụng mạng IP cho cả hai hội thoại và dữ liệu.

Bạn cũng có thể thích thú trong  Dự án giám sát Video IP

Hơn những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Cisco có thể tham khảo ở trang Dịch vụ quản lý bảo mật.
Captcha:
Live Assistant