WLAN

NHIỀU GIẢI PHÁP MẠNG KHÔNG DÂY

Điểm truy cập là thành phần quan trọng của mạng không dây Cisco® Unified. Điểm truy cập băng thông đơn và băng thông kep rộng được thiết kế cho văn phòng và những môi trường tương tự, môi trường RF và ngoài trời. Thiết bị thì có sẵn với 2 phiên bản : hợp nhất và tự điều khiển. Điểm truy cập hợp nhất hoạt động với giao thức điểm truy cập nhẹ (LWAPP) và làm việc kết hợp với bộ điều khiển mạng LAN không dây của Cisco và hệ thống điều khiển không dây (WCS). Các điểm truy cập tự động được dựa trên Phần mềm Cisco IOS® và có thể hoạt động với thiết bị giải pháp LAN Không dây CiscoWorks (WLSE). Các điểm truy cập tự động, cùng với WLSE, cung cấp một bộ các tính năng cơ bản và có thể được nâng cấp theo lĩnh vực để tận dụng tối đa lợi ích của Mạng Cisco Unified Wireless khi các yêu cầu phát triển.

Để có những lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng cụ thể của họ, điều quan trọng là phải hiểu các tính năng và lợi ích của các điểm truy cập Cisco Aironet® khác nhau.

LỢI ÍCH:
  • Giảm chi phí sở hữu do quản lý tập trung, triển khai đơn giản, và kiến trúc không dây và không dây hợp nhất;
  • Giảm hoạt động và chi phí đào tạo nhân viên vì giao diện quản lý mạng được đơn giản và dễ sử dụng;
  • Cải thiện an ninh mạng từ các cảnh báo bảo mật được tích hợp sẵn và theo dõi thời gian thực các cuộc tấn công tiềm ẩn, các mối đe dọa và vi phạm;
  • Phát hiện thời gian thực, vị trí, và ngăn chặn các điểm truy cập trái phép và các thiết bị khác;
  • Quản lý tích hợp cho WLAN trong nhà và mạng lưới không dây ngoài trời;
  • Tăng tốc hợp tác kinh doanh và năng suất thông qua các dịch vụ di động hỗ trợ các ứng dụng cải tiến kinh doanh.

TRIỂN KHAI:

aapd

Hình. 1. Triển khai điểm truy cập tự điều khiển

uapd

Hình. 2: Triển khai điểm truy cập hợp nhất

Thách thức chính của Triển khai Điểm Truy cập Hợp nhất (Hình 2) là khả năng quản lý và bảo mật mạng không dây với số nhân viên CNTT hạn chế trên hàng trăm địa điểm từ xas. Các mô đun điều khiển mạng LAN không dây của Cisco, cùng với các điểm truy cập Cisco Aironet hỗ trợ LWAPP, giải quyết các thách thức triển khai và hoạt động của mạng không dây doanh nghiệp tại các trang web từ xa bằng cách loại bỏ nhu cầu cấu hình và quản lý từng điểm truy cập riêng lẻ. Ngoài ra, WCS của Cisco có thể được sử dụng để quản lý hàng trăm trang từ xa với môđun điều khiển LAN không dây của Cisco.

Triển khai điểm truy cập hợp nhất là cần thiết cho Điện thoại IP CiscoKết nối gọi Nokia.

Captcha:
Live Assistant