LAN

Dịch vụ quản lý hệ thống mạng LAN của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho bạn với cấu hình các cổng LAN từ xa, quản lý và bảo trì, kết hợp với phần mềm quản lý. Bạn sẽ hưởng lợi từ việc giảm nhẹ chi phí so sánh với bộ phận IT trong công ty bạn và quản lý tinh vi chuyên nghiệp được hỗ trợ bởi kinh nghiệm và khả năng của chúng tôi. Giải pháp thiết kế của chúng tôi được xây dựng chính xác để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của bạn cho tất cả các mức độ hiệu suất dịch vụ và có thể được bổ sung bởi các dịch vụ khác như điện thoại IP.

Captcha:
Live Assistant